רואה חשבון בפתח תקווה

רואה חשבון בירושלים

רו"ח הגר-אלפרוביץ' ושות'
שירותי המשרד

הנהלת חשבונות

הנהלת חשבונות היא רישום פעולות מסוימות של הישות החשבונאית לצרכי מנהל עסקי סדור ושקיפות אל מול רשויות המס. בין סוגי הפעילויות הנרשמות ישנן תנועות כספיות כגון כסף נכנס על מכירות וכסף יוצא על רכישות וכן תנועות לא כספיות כגון תנועות המלאי. כל סוג של רישום של עסקאות פיננסיות מהווה ניהול חשבונות, אך ישנן שתי שיטות נפוצות מאוד לניהול חשבונות: הנהלת חשבונות חד-צדית והנהלת חשבונות כפולה. בראשונה ישנו בסיס דיווח המתאים לעסקים קטנים ובאחרונה ישנו רישום כפול של כל תנועה – הן כזכות מלקוחות והן כחובה לספקים. הצטרפו למאות לקוחותינו, עצמאיים וחברות הנהנים משרותי הנהלת חשבונות מקצועיים.

חשבות שכר

נושא השכר הוא אחד המרכזיים בהתנהלות העסקית של עסקים שונים, אך לא תמיד התחום המשמעותי הזה נכלל בשירותי הנהלת חשבונות. פתרון חשבות השכר מספק מענה לאתגרים הניצבים כיום בפני עסקים, חברות מסחריות וארגונים בניהול השכר בישראל. בכלל זה הקושי בהתמודדות ותאימות לרגולציה בתחום ההעסקה והצורך במתן שירות זמין ואיכותי לעובדים המועסקים. פן נוסף הוא ניהול הסיכונים המאפיין את עולם השכר, כמו מחסור בחשבי שכר איכותיים, עמידה בתנאי החוק ובמדיניות השכר הארגונית, מניעת מעילות והפרדה בין הגורם המנחה לגורם המתפעל ולגורם המאשר את השכר. המשכורות הן הרבה מעבר לתשלום סכום כספי מדי חודש לעובדים, זהו עולם ומלואו של הפרשות וזכויות סוציאליות וכמובן בעל משמעויות פיננסיות למעסיק. לכן חשב השכר הוא תפקיד רגיש וחשוב, המחייב מקצועיות וקפדנות. כאן תוכלו למצוא את כל המידע הרלבנטי אודות חשבות שכר, תחומי האחריות של חשב השכר והקשר להנה”ח. בארגונים, חברות ומפעלים גדולים, מקובל להעסיק חשב שכר פנימי העוסק באופן בלעדי בנושאי השכר של עובדי החברה. בקרב עסקים אחרים נפוץ מאוד לקבל שירותי חשבות שכר חיצוניים, במסגרת חבילת שירות מקיפה של שירותים חשבונאיים ופיננסיים. אם גם לכם יש עסק או חברה עם עשרות או מאות עובדים, חישובי משכורות, הפרשות סוציאליות וחישובי נקודות זכות, פנו אלינו ונשמח להעניק גם לכם שירותי חשבות שכר מושלמים.

ראיית חשבון וביקורת דוחות כספיים

משרדנו מספק שירותי ראיית חשבון הכוללים ביקורת ועריכת דוחות כספיים לחברות ועמותות המחויבות להגיש דוחות כספיים שנתיים לרשויות המס ולבנקים. בנוסף נותן המשרד שירותי ביקורת מיוחדים כגון הגשת דוחות, חוות דעת ואישורי רואה חשבון על דוחות מיוחדים עבור עמותות למשרדי ממשלה שונים או לשם קבלת תקציב מהחשב הכללי באוצר. אנחנו בהגר-אלפרוביץ' ושות' מתמחים בנושא ונשמח לייצג גם אותך.

רואה חשבון לרופאים

רואה חשבון לרופאים

שירותי ראיית חשבון לרופאים, ייעוץ מס לרופאים, רו"ח לרופאי שיניים, רואה חשבון לפסיכולוגים ולפסיכיאטרים ולכל מקצועות הרפואה.
ביקורת ועריכת דוחות כספיים לרופאים המחויבים להגיש דוחות כספיים שנתיים לרשויות המס ולבנקים. בנוסף המשרד נותן שירותי ביקורת מיוחדים והגשת דוחות לרופאים, חוות דעת ואישורי רואה חשבון על דוחות מיוחדים של רופאות. אנחנו בהגר-אלפרוביץ' ושות' מתמחים בנושא ראיית חשבון בתחום הרפואה ונשמח לייצג גם אתכם.

הצהרת הון

הצהרת הון מגישים לפי דרישה מפורשת של רשות המיסים. בדרך כלל נדרשים להגישה נישומים החייבים בהגשת דו"ח שנתי על הכנסות, כלומר עצמאים ובעלי חברות, וכן שכירים שהכנסתם עולה על סכום מסוים שנקבע בתקנות. לאחר הגשת הצהרת הון אחת, יידרש הנישום (מי שיש לו "תיק במס הכנסה") להגיש הצהרה נוספת אחת לכמה שנים. רשות המיסים נוהגת לדרוש הצהרת הון בכל מקרה של חשד להעלמת הכנסות. הצהרת הון היא אחד הכלים העיקריים המשמשים את פקיד השומה בבואו לבדוק האם דיווחיו של הנישום על הכנסותיו משקפים את המציאות והאם שילם כראוי את המסים שהוטלו עליו או התחמק מהם. אתם נדרשים בהגשת הצהרת הון? פנו אלינו, נשמח למלא עבורכם את טופס הצהרת ההון ולהגישו למס הכנסה.

דו"ח שנתי

דו"ח שנתי הוא מסמך רשמי המוגש למס הכנסה עבור כל שנת כספים קלנדרית. בדוח קיים פירוט של כל ההכנסות, ההוצאות, הניכויים והזיכויים, הפטורים, ההפקדות לקרנות, מיסים שנוכו במקור ועוד. הדוח הוא בעצם חישוב המס הסופי בו המגיש חייב באותה השנה. אנו מגישים עבור לקוחותינו את הדוח השנתי למס הכנסה תוך חישוב וניצול הטבות מס להן הם זכאים. בכל שאלה בנושא צלצלו למשרדינו לתאום פגישת ייעוץ ללא עלות.

אישור רואה חשבון

גופים מסוימים במשק כגון רשויות, מוסדות, עמותות ומשרדי ממשלה מבקשים אישור רואה חשבון על מנת לאשר פעולה או עסקה. מדובר במסמך אשר בו רואה החשבון מאשר מידע המצוי במסמכים שונים. אנחנו בהגר-אלפרוביץ' ושות' מספקים אישור רואה חשבון לכל לקוחותינו.
אישורים מרואה חשבון כוללים בין היתר:

  • אישור רואה חשבון על ניהול ספרים
  • אישור רואה חשבון מיוחד על ההכנסות השנתיות של עצמאי, לדוגמה לשם קבלת קצבאות או הטבות שונות
  • אישור רואה חשבון על מחזור עסקי של חברה לצורך חישובי מס שונים
  • אישור רואה חשבון על גובה הוצאות ניהול וכלליות או הוצאות אחרות
  • אישורים הנדרשים לצורך חידוש רישיונות כגון רישיון של משרד התמ"ת לקבלני כוח אדם
  • בקשות לאישור מיוחד של רואה חשבון על מנת לזכות במענקים שונים
  • אישורים על אימות נתונים המופיעים בדוחות הכספיים
  • אישור נתוני חברות למשל, בעלי המניות, אישור על שיעבודים הרובצים על החברה בהתאם לדוח רשם החברות, אישור מנהלים וכדומה
  • אישור רואה חשבון לצורך קבלת הלוואה
  • אישור רו"ח הנדרש על ידי גופי אשרא

תכנוני מס

תכנון מס הינו שימוש בזכות הקנויה לכל נישום הכפוף למערכת המיסים. ליווי עסקאות, מכירת ורכישת פעילויות עסקיות ונכסים הוניים תוך כדי אופטימיזציה של תשלום המס בראייה כוללת של מערכי המס השונים. אנו תמיד נשענים על ידע מקצועי נרחב וניסיון רב שנרכש במהלך עבודתם של השותפים ברשות המיסים. נישום זכאי לבחור בדרך דלת מיסים. בית המשפט קבע שזו אינה רק זכות אלא גם חובה של מומחים בענייני מיסים לתכנן עסקאות משפטיות כך שלא תהיינה עתירות מס. לתכנון מס מקצועי אתם מוזמנים לפנות למשרדנו ולתאם פגישת ייעוץ ללא התחייבות.

ייעוץ מס

בנושאים: ביצוע תכנון מס, ייצוג מול שלטונות המס, ייעוץ בנושאי מיסוי בתחום יחסי העבודה, בחינת סוגיות של מיסוי בינלאומי, ייצוג בפני המוסד לביטוח לאומי בסוגיות של גביית דמי ביטוח לאומי, ייעוץ לניהול חשבונות יעיל, הכנת והגשת דו"ח מס הכנסה שנתי, הכנת והגשת הצהרות הון. בכל שאלה בנושא אתם מוזמנים לצלצל למשרדינו ולתאם פגישת ייעוץ ללא עלות.

ייצוג בפני רשויות המס השונות

ייצוג בדיוני שומה ושימועים, הן כמייצגים ראשיים והן כמלווים למייצגים אחרים (רואי חשבון, יועצי מס ועורכי דין). דיני המיסים מהווים את אחד מתחומי המשפט הסבוכים ביותר המשתנים בתדירות גבוהה, ולכל כלל ישנם חריגים, הקלות, פטורים ותתי-כללים, אשר הופכים את העיסוק בסוגיות מיסוי למורכב במיוחד וכזה שמחייב מומחיות ובקיאות רבה. החוק מחייב לדווח על כל הכנסה, ולשלם את המס בהתאם לסיווג ההכנסה וגובהה. כאשר עולות שאלות והסתייגויות מהדיווח או צצים חשדות לחסר בדיווח או בתשלום, עשויה רשות המיסים לדרוש תשלום נוסף מעבר למה שדווח ושולם, ואף לזמן את הנישום לדיון בפניה למתן הסברים. בהגר-אלפרוביץ' ושות' נשמח לייצג אותך.

הליך גילוי מרצון

ליווי לקוחות מול רשויות המס החל בייעוץ ראשוני לבדיקת היתכנות ההליך, הגשת בקשה לכניסה להליך גילוי מרצון וכלה בדיוני השומה וסגירת ההסכם הנובע מהליך גילוי מרצון. גילוי מרצון הוא מסלול שמציעה רשות המיסים לישראלים בעלי הון או נכסים לא מוצהרים בארץ או בחו"ל. נוהל גילוי מרצון, אם כן, היא שיטה בה בעלי הממון מצהירים על ההון, ההכנסות והרווחים, מדווחים לרשויות המס ומשלמים מס הכנסה. בתמורה מקבל המגלה חסינות מהליך פלילי ויכול לישון בשקט. הגר-אלפרוביץ' ושות' נשמח לייצג אותך בתהליך.

תכנית הבראה

בהגר – אלפרוביץ' ושות' אנחנו יודעים לעזור לכם גם בכתיבת תוכניות הבראה, ליווי והטמעה של תוכניות ההבראה בארגון תוך מתן אבני דרך ומדדים כמותיים להטמעת ההליך והצלחתו. תכנית הבראה עסקית נועדה להביא לכך שהוצאות החברה בתקציבה הרגיל, מידי שנה, לא יעלו על הכנסותיה בכדי לנווט את הספינה לחוף מבטחים. בנוסף תוכנית הבראה מסייעת להסדיר את חובות העבר של העסק, כולם או חלקם, לרבות בדרך של פשרה בין הארגון לבין נושיו בנוגע לחוב, פריסתו או אופן התשלום. פנו אלינו ונשמח לייעץ.

תכנית עסקית

תוכנית עסקית היא מסמך ניהולי המספק תמונה עתידית כוללת של העסק או המיזם מכל הבחינות: כלכלית, תפעולית, טכנולוגית, שיווקית ועוד. הסיבה העיקרית להכנת תוכנית עסקית היא ניתוח שיטתי ומסודר של העסק, השוק, המוצר / שירות, המתחרים, בדיקת כדאיות מעמיקה ותכנון אסטרטגיה עסקית. תוכנית עסקית טובה תעזור לכם לגייס כספים והלוואות או לשם שיתופי פעולה. התוכנית העסקית מסייעת ליזם לבצע בדיקת היתכנות עסקית. אנו מלווים את לקוחותינו החל משלבי ההקמה, המשך בתקופות הביניים ועד הפריחה הגדולה זאת תוך מתן יעדים מוגדרים לתקופות השונות בחיי העסק. 

רו"ח ירושלים: הגר - אלפרוביץ' ושות'

רו"ח מרכז: רו"ח פתח-תקווה

לייעוץ מקצועי ע"י רואי חשבון בכירים במס הכנסה