משרד רו"ח בירושלים

משרד רו"ח בפתח תקווה

טופס 5329 - דו"ח פרטים אישיים והצהרה על מקורות הכנסה

אם קיבלתם דרישה למלא טופס 5329 "דוח פרטים אישיים והצהרה על מקורות הכנסה בארץ ובחו"ל" – היזהרו. כנראה שאתם על הכוונת.

דו"ח זה של רשות המיסים הדורש מכם דיווח על פרטים אישיים והצהרה על מקורות הכנסה, הוא כלי נוסף בידי הרשות לאתר מעלימי מס. הטופס נשלח בדואר על ידי אגף המודיעין של רשות המיסים לאזרחים אשר אין להם תיקים ברשות, וחשודים בהעלמת הכנסות עקב מיידעים וסממנים מחשידים, כגון: יציאות מרובות לחו"ל במשך השנה (במידה ואין מגיפות עולמיות), בעלות על כמה דירות מגורים ללא דיווח על הכנסות מדמי שכירות, בעלות של חשבון בנק לא מדווח בחו"ל או חשבון בנק בארץ שבו בוצעו עסקאות שלא דווחו או מידע שהתקבל על העלמות מס.

בטופס 5329 אתם נדרשים למסור למס הכנסה פרטים אודות מקורות ההכנסה שלכם ושל בן או בת זוגכם בישראל או מחוץ לישראל, לרבות מקומות עבודה, מניות בחברות, בעלות על נדל"ן וכלי רכב, חשבונות בנק ועוד. טופס 5329 גם משמש את רשות המסים לבקשת פתיחת תיק עצמאי או ניכויים לשכירים במס הכנסה. המידע אשר יימסר בדו"ח מהווה נדבך מרכזי להחלטה באם להמשיך בהליכי חקירה אם לאו.

התמודדות עם טופס 5329

בעת האחרונה פנו למשרדינו אזרחים מודאגים, שקבלו דרישה להגיש טופס 5329 ממס הכנסה, אגף המודיעין ברשות המסים. מטרת הדרישה, בין היתר, הנה לאתר הון שחור של תושבי ישראל. דהיינו, הכנסות שהופקו או נצמחו בישראל או מחוץ לישראל ולא דווחו לרשות המסים.

הדרישה נשלחה לאזרחים אשר נרשמה אצלם תנועה ערה של כניסות ויציאות מן הארץ והם שוהים בחו"ל מעל 90 יום בשנה וגם לכאלה שעל-פי מרשמי רשויות המס בבעלותם מספר נכסי מקרקעין ועל כן יתכן והינם חייבים בדיווח ובתשלום מס על הכנסותיהם משכר הדירה. נישומים שהוכרו ע"י רשות המסים במעמד תושב חוזר ותיק או עולה חדש. אנשים אשר בחשבונות בבנק שלהם אותרו פעולות של הפקדות ומשיכות חריגות וגם כאלה אשר התקבל עליהם מידע ב"קו הצדק", הידוע בכינויו "המלשינון".

לידיעתכם, בתוקף סמכות פקיד רשות המסים לפי סעיף 135 לפקודת מס הכנסה, אתם מתבקשים למלא את הדו"ח ולהחזירו לרשות המסים תוך 120 יום מקבלתו. אי הגשת הדו"ח או השמטת פרטים הינה עבירה פלילית על פי פקודת מס הכנסה.

אופן ההתמודדות ברשות המיסים - טופס 5329

המידע שיימסר בטופס 5329 ייבחן על ידי רשות המסים ויהווה שיקול מרכזי להחלטה באם להמשיך בהליכי בדיקה וחקירה, האם לעשות פעילויות נוספות לאימות המידע כמו הזמנת הנישום לראיון או לחלופין, האם לסגור את התיק נגדכם אם יוחלט שאין ממש במידע.

במידה והנישום לא נענה למכתב ואינו מחזיר את טופס 5329, או במקרים בהם אופי המידע מחייב זאת, רשות המסים עשויה לערוך ביקורת חוץ אצל הנישום. ייתכן ויש בידי רשות המסים מידע על ההכנסות הלא-מדווחות שלכם. לפיכך, חשוב למלא את הטופס בזהירות ובקפדנות ולקבל ייעוץ מקצועי מרואי חשבון יוצאי רשות המסים שהם גם משפטנים, הבקיאים בנושא זה של דיני המסים ביחס לדרכי הפעולה האפשריות בטיפול מול רשויות המס.

טופס 5329 - עולה חדש או תושב חוזר

על אף ההוראות המחייבות בדיווח כאמור, בתיקון 168 לפקודה, נקבע כי יחיד שהיה לתושב ישראל לראשונה (עולה חדש) או "לתושב חוזר ותיק", כאמור בסעיף 14 לפקודה, לא יהא חייב בהגשת דו"ח על הונו ונכסיו שמחוץ לישראל, במשך עשר שנים מהמועד שהיה לתושב ישראל.

בהתאם להוראות סעיף 134ב' לפקודת מס הכנסה קיים פטור על דיווח ביחס לעולה חדש או לתושב חוזר ותיק לגבי הכנסות שהופקו או שנצמחו מחוץ לישראל או שמקורן בנכסים מחוץ לישראל ולכן באם קיבלתם טופס זה מומלץ להתייעץ לגבי אופן ההתנהלות מול רשויות המס.

 טופס 5329 – בקשה לכופר
בקשה לכופר מס הנה בקשה של נישום להמיר את החשדות כנגדו בהעלמת מסים, בתשלום כופר מס. הבקשה מוגשת לוועדה של רשות המסים, המתכנסת אחת לכמה חודשים, ודנה באם לאשר את הבקשות. הכופר מהווה מעין קנס שמטרתו להמיר הליכים פלילים כנגד העלמת המס. מפאת העובדה כי מקבל הדרישה למילוי טופס 5329 הנו בשלב הראשוני של הבדיקה, ועדת הכופר לא תקבל בקשות לכופר בשלב זה של דרישת המכתב, אבל יכול שבהמשך הדרך יומלץ לפנות להליך זה.

פעולות מנע – הליך גילוי מרצון
היערכות נכונה מבעוד מועד, עשויה להוביל להסדרת החוב מול פקיד השומה. פנייה מוקדמת לרשות המסים באמצעות רואה חשבון חיונית ומונעת עגמת נפש, גם אם עסקינן באי דיווח של סכומים נמוכים. אחת הדרכים להימנע מהליך פלילי הנה באמצעות הליך אזרחי של גילוי מרצון. בקשה לגילוי מרצון מאפשרת למי שלא דיווח על הכנסותיו בישראל או מחוצה לה להתוודות ולשלם את חוב המס ולקבל חסינות פלילית מוחלטת.

הליך גילוי מרצון הוא הליך מורכב, שתכליתו היא מתן אפשרות חוזרת לנישומים לשלם את המס שהם חייבים בו כדין, תוך שהם נמנעים מהליך פלילי. יתרה מכך, על ציבור הנישומים להבין שמדובר בנתיב כדאי.

בעידן הגלובלי הנוכחי, שבו קיימים חילופי מידע בין רשויות המס וצמצום דרסטי של הסודיות הבנקאית, לרשות המסים יש את מלוא האמצעים והיכולת להגיע לכל חשבון בנק בישראל ובעולם. על כן, גם בהיבט זה, אין ספק שכדאי לנישום להגיע להסדר לגבי ההכנסות הבלתי מדווחות שלו במסגרת גילוי מרצון, בשלב זה לא מוגדר הליך של גילוי מרצון אל מול רשויות המס, אבל ישנה הערכה שיצא מסלול של גילוי מרצון במהלך החודשים הקרובים ומומלץ להתייעץ כבר עכשיו בטרם הליך זה יצא לפועל, זאת על מנת להיות ערוכים כשיחל ההליך.

לסיכום: כיצד להתמודד עם טופס 5329

מאחר שמרגע שקיבלתם טופס 5329 המשמעות היא שיש כנגדכם חשד לביצוע עבירת מס ופוטנציאל לפתיחת חקירה פלילית, מומלץ מאוד לפנות למשרד רו"ח הגר – אלפרוביץ' ושות' מיד עם קבלתו. לפירמה משרד רו"ח בירושלים ומשרד רו"ח בפתח תקווה ורואי החשבון המנוסים שלנו ייעצו לכם כיצד למלא את טופס 5329 בצורה הנכונה ביותר וייצגו אתכם בדיונים מול פקיד השומה במטרה לחתום במהירות על הסכם שומה שיסדיר את כלל החובות בתיק.

לכל שאלה בנושא מוזמנים לפנות אלינו ולהפנות חברים, עסקים, חברות, עמותות ועצמאיים
ונשמח לעמוד לרשותכם, לייעץ ולייצג אתכם מול רשויות המס.
שלכם בברכה,
רו"ח הגר-אלפרוביץ' ושות'

רו"ח ירושלים: הגר - אלפרוביץ' ושות'

רו"ח מרכז: רו"ח פתח-תקווה

לייעוץ מקצועי ע"י רואי חשבון בכירים במס הכנסה